ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศ ...
  Posted Mar 29, 2019, 3:16 AM by พัชรพล ธรรมแสง
 • คะแนนโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2561 - ค่าสถิติแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้- ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ- ค่าสถิติแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้
  Posted Mar 24, 2019, 4:54 AM by พัชรพล ธรรมแสง
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

รอบรั้วบุญเหลือวิทยานุสรณ์

 • ผอ.สพม.31 เยี่ยมโรงเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บ ...
  Posted May 15, 2019, 1:50 AM by พัชรพล ธรรมแสง
 • กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินปี 2561 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ แข่งขันรายการกีฬาฟุตบอลธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน ควบคุมทีมโดย ครูสุพจน ...
  Posted Nov 18, 2018, 6:56 PM by พัชรพล ธรรมแสง
 • สัปดาห์สุขภาพจิต งานแนะแนว โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีคณะผู้บริหาร คร ...
  Posted Nov 14, 2018, 2:36 AM by พัชรพล ธรรมแสง
 • อบรมการกรอกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เข้ารับการอบรมการกรอกข้อมูลการปฏิบัติงานลงในโปรแกรม LTeacher โดยวิทยากรในการอบรมคือ ส.ต.ท.หญ ...
  Posted Nov 11, 2018, 8:11 PM by พัชรพล ธรรมแสง
 • พี่สภาประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมพี่สภาประชาสัมพันธ์ โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน ทุกว ...
  Posted Nov 11, 2018, 7:55 PM by พัชรพล ธรรมแสง
Showing posts 1 - 5 of 12. View more »


นายไกรศร  ทองมูลชัย
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปฏิทินกิจกรรมhttps://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/site_2014/home

https://www.obec.go.th/

https://sesa.obec.go.th/index.php


http://training.obec.go.th

http://www.oic.go.th/ginfo/index.asp