ประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าการเงิน-การบัญชี คุณวุฒิ ปวส.ขึ้นไป ต ...
  Posted Mar 10, 2020, 12:28 AM by พัชรพล ธรรมแสง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศ ...
  Posted Mar 29, 2019, 3:16 AM by พัชรพล ธรรมแสง
 • คะแนนโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2561 - ค่าสถิติแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้- ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ- ค่าสถิติแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้
  Posted Mar 24, 2019, 4:54 AM by พัชรพล ธรรมแสง
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

รอบรั้วบุญเหลือวิทยานุสรณ์

 • ครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต คณะครูและนักเรียน ร่วมกันบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 มีผู้บริจาคจำนวน 106 คน จำนวนโลหิตท ...
  Posted Jun 20, 2019, 12:38 AM by พัชรพล ธรรมแสง
 • งานชุมนุมลูกเสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ นำโดยคุณครูจักรกฤษณ์ เก่านาน และคุณครูสมกิจ ผดุงสุนทร  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเส ...
  Posted Jun 20, 2019, 12:31 AM by พัชรพล ธรรมแสง
 • การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน       วันที่ 9 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ...
  Posted Jun 10, 2019, 1:25 AM by พัชรพล ธรรมแสง
 • อบรม The GLOBE Program        วันที่ 8 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม The GLOBE Program ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โดยได ...
  Posted Jun 10, 2019, 1:23 AM by พัชรพล ธรรมแสง
 • วันสิ่งแวดล้อมโลก         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
  Posted Jun 10, 2019, 1:20 AM by พัชรพล ธรรมแสง
Showing posts 1 - 5 of 17. View more »


นายไกรศร  ทองมูลชัย
 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปฏิทินกิจกรรมhttps://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/site_2014/home

https://www.obec.go.th/

https://sesa.obec.go.th/index.php


http://training.obec.go.th

http://www.oic.go.th/ginfo/index.asp