ประชาสัมพันธ์

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

posted Mar 10, 2020, 12:28 AM by พัชรพล ธรรมแสง

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าการเงิน-การบัญชี คุณวุฒิ ปวส.ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

posted Mar 29, 2019, 3:16 AM by พัชรพล ธรรมแสง

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบคัดเลือกในตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ 

   - มัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
   - มัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

    ถ้าไม่มาสอบตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

1-3 of 3