ประชาสัมพันธ์

ประกาศ มาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 เนื่องในงานวางพวงมาลา 4 มีนาคม 2564

posted by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31

ประกาศโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

posted Feb 4, 2021, 8:35 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   [ updated Feb 4, 2021, 8:40 PM ]


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

posted Jan 11, 2021, 1:41 AM by พัชรพล ธรรมแสง

ประกาศ 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) 

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศ ปิดสถานศึกษา กรณีเหตุพิเศษ วันที่ 6-12 มกราคม 2564

posted Jan 4, 2021, 9:49 PM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31   [ updated Jan 5, 2021, 12:29 AM ]


ประกาศแจ้งกำหนดการ วันปิดภาคเรียนที่ 1 และวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

posted Nov 5, 2020, 11:08 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   [ updated Nov 5, 2020, 11:15 PM ]ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

posted Sep 21, 2020, 8:36 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ผลการแข่งขัน กิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพฯ ดังเอกสารแนบท้าย

1-10 of 34