กำหนดการสอบคัดเลือก และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

posted May 18, 2020, 9:54 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


Ċ
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์,
May 18, 2020, 9:54 PM
Ċ
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31,
May 21, 2020, 8:23 PM
Ċ
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31,
May 21, 2020, 11:02 PM
Comments