ประกาศผลการสอบจัดห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

posted May 12, 2022, 11:21 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

Ċ
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์,
May 12, 2022, 11:21 PM
Comments