ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

posted Jan 11, 2021, 1:41 AM by พัชรพล ธรรมแสง

ประกาศ 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) 

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ