ประกาศ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ กีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

posted Mar 17, 2021, 12:47 AM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   [ updated Mar 18, 2021, 5:56 PM by พัชรพล ธรรมแสง ]
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนกีฬา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2564 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2564 ที่ลิงก์ https://forms.gle/V1oeubnPrNeXVNNA6 2. ทดสอบทักษะด้านกีฬา วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนกีฬา) ในวันที่ 4 เมษายน 2564
Ċ
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์,
Mar 17, 2021, 12:47 AM
Comments