รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

posted Mar 10, 2020, 12:28 AM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าการเงิน-การบัญชี คุณวุฒิ ปวส.ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2563
Ċ
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31,
Mar 10, 2020, 12:28 AM
Comments