รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี

posted Mar 10, 2020, 12:28 AM by พัชรพล ธรรมแสง
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าการเงิน-การบัญชี คุณวุฒิ ปวส.ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2563
Ċ
พัชรพล ธรรมแสง,
Mar 10, 2020, 12:28 AM
Comments