รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

posted Jul 2, 2020, 11:41 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   [ updated Jul 4, 2020, 10:47 PM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 ]
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้จัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียนมาโรงเรียน รายละเอียด และรายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มตามเอกสารที่แนบ

Ċ
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์,
Jul 2, 2020, 11:41 PM
Ċ
ม1.pdf
(97k)
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31,
Jul 4, 2020, 9:07 PM
Ċ
ม2.pdf
(95k)
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31,
Jul 4, 2020, 9:07 PM
Ċ
ม3.pdf
(96k)
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31,
Jul 4, 2020, 9:07 PM
Ċ
ม4.pdf
(85k)
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31,
Jul 4, 2020, 9:08 PM
Ċ
ม5.pdf
(89k)
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31,
Jul 4, 2020, 9:08 PM
Ċ
ม6.pdf
(86k)
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31,
Jul 4, 2020, 9:08 PM
Comments