รอบรั้วบุญเหลือวิทยานุสรณ์

กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินปี 2561

posted Nov 18, 2018, 6:56 PM by พัชรพล ธรรมแสง

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ แข่งขันรายการกีฬาฟุตบอลธนาคารโรงเรียน
โดยธนาคารออมสิน ควบคุมทีมโดย ครูสุพจน์  กฤษสุวรรณ์
สัปดาห์สุขภาพจิต

posted Nov 14, 2018, 2:36 AM by พัชรพล ธรรมแสง

งานแนะแนว โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


https://sites.google.com/a/bunlua.ac.th/bunlua/rxb-raw-buy-helux-withya-nu-srn/_draft_post-2/1192E7DE-2B8C-48C0-9D5B-DC1C582054C9.jpeg
อบรมการกรอกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher

posted Nov 11, 2018, 8:11 PM by พัชรพล ธรรมแสง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เข้ารับการอบรมการกรอกข้อมูลการปฏิบัติงานลงในโปรแกรม LTeacher โดยวิทยากรในการอบรมคือ ส.ต.ท.หญิง ญาดา รัตนกำเหนิด และนางสุมิตตา หล่ำจันทึก ครูจากโรงเรียนพุดซาพิทยาคมพี่สภาประชาสัมพันธ์

posted Nov 11, 2018, 7:49 PM by พัชรพล ธรรมแสง   [ updated Nov 11, 2018, 7:55 PM ]

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมพี่สภาประชาสัมพันธ์ โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน ทุกวันพฤหัสบดี  ช่วงหลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมบริจาคโลหิต

posted Nov 5, 2018, 11:45 PM by พัชรพล ธรรมแสง

   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี

[ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม]
งานสัมพันธ์ชุมชนร่วมพิธีเปิดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา 2018

posted Nov 3, 2018, 2:14 AM by พัชรพล ธรรมแสง

      งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ส่งครูและนักเรียนร่วมงานพิธีเปิดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา 2018 โดยได้นำการแสดงชุด "เมืองหญิงกล้า" มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการเปิดงาน ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

posted Nov 3, 2018, 1:57 AM by พัชรพล ธรรมแสง   [ updated Nov 3, 2018, 1:58 AM ]

  ฝ่ายบริหารวิชาการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
บริจาคโลหิตกับรพ.มหาราชนครราชสีมา

posted Oct 25, 2018, 7:44 AM by พัชรพล ธรรมแสง


กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

posted Oct 25, 2018, 7:03 AM by พัชรพล ธรรมแสง


1-10 of 11