รอบรั้วบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

posted Jun 20, 2019, 12:38 AM by พัชรพล ธรรมแสง

คณะครูและนักเรียน ร่วมกันบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 มีผู้บริจาคจำนวน 106 คน จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค 106 ยูนิต
งานชุมนุมลูกเสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

posted Jun 20, 2019, 12:31 AM by พัชรพล ธรรมแสง

    ตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ นำโดยคุณครูจักรกฤษณ์ เก่านาน และคุณครูสมกิจ ผดุงสุนทร  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

posted Jun 10, 2019, 1:25 AM by พัชรพล ธรรมแสง

      วันที่ 9 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

อบรม The GLOBE Program

posted Jun 10, 2019, 1:23 AM by พัชรพล ธรรมแสง

       วันที่ 8 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม The GLOBE Program ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันสิ่งแวดล้อมโลก

posted Jun 10, 2019, 1:20 AM by พัชรพล ธรรมแสง

        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


ผอ.สพม.31 เยี่ยมโรงเรียน

posted May 15, 2019, 1:50 AM by พัชรพล ธรรมแสง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา


กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินปี 2561

posted Nov 18, 2018, 6:56 PM by พัชรพล ธรรมแสง

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ แข่งขันรายการกีฬาฟุตบอลธนาคารโรงเรียน
โดยธนาคารออมสิน ควบคุมทีมโดย ครูสุพจน์  กฤษสุวรรณ์
สัปดาห์สุขภาพจิต

posted Nov 14, 2018, 2:36 AM by พัชรพล ธรรมแสง

งานแนะแนว โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


https://sites.google.com/a/bunlua.ac.th/bunlua/rxb-raw-buy-helux-withya-nu-srn/_draft_post-2/1192E7DE-2B8C-48C0-9D5B-DC1C582054C9.jpeg
อบรมการกรอกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher

posted Nov 11, 2018, 8:11 PM by พัชรพล ธรรมแสง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เข้ารับการอบรมการกรอกข้อมูลการปฏิบัติงานลงในโปรแกรม LTeacher โดยวิทยากรในการอบรมคือ ส.ต.ท.หญิง ญาดา รัตนกำเหนิด และนางสุมิตตา หล่ำจันทึก ครูจากโรงเรียนพุดซาพิทยาคมพี่สภาประชาสัมพันธ์

posted Nov 11, 2018, 7:49 PM by พัชรพล ธรรมแสง   [ updated Nov 11, 2018, 7:55 PM ]

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมพี่สภาประชาสัมพันธ์ โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน ทุกวันพฤหัสบดี  ช่วงหลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง
1-10 of 17