รอบรั้วบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ต้อนรับ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม

posted Aug 24, 2020, 6:12 PM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31


กำหนดการสอบคัดเลือก และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

posted May 18, 2020, 9:44 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   [ updated May 18, 2020, 9:49 PM ]

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้


อบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ปี 2562

posted May 13, 2020, 12:55 AM by กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบญเหลือวิทยานุสรณ์   [ updated May 13, 2020, 12:56 AM ]

ภาพที่ 1

                                        
ภาพที่ 2อบรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

posted May 13, 2020, 12:50 AM by กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

           งาน ICT จัดอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยมีเลขานุการของกลุ่มบริหารเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาากรจัดการข้อมูลในระบบออนไลน์

ครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

posted Jun 20, 2019, 12:38 AM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31

คณะครูและนักเรียน ร่วมกันบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 มีผู้บริจาคจำนวน 106 คน จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค 106 ยูนิต
งานชุมนุมลูกเสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

posted Jun 20, 2019, 12:31 AM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31

    ตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ นำโดยคุณครูจักรกฤษณ์ เก่านาน และคุณครูสมกิจ ผดุงสุนทร  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

posted Jun 10, 2019, 1:25 AM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31

      วันที่ 9 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

อบรม The GLOBE Program

posted Jun 10, 2019, 1:23 AM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31

       วันที่ 8 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรม The GLOBE Program ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันสิ่งแวดล้อมโลก

posted Jun 10, 2019, 1:20 AM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31

        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


ผอ.สพม.31 เยี่ยมโรงเรียน

posted May 15, 2019, 1:50 AM by พัชรพล ธรรมแสง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา


1-10 of 21