รอบรั้วบุญเหลือวิทยานุสรณ์

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

posted Jun 23, 2021, 1:41 AM by พัชรพล ธรรมแสง


มอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

posted May 29, 2021, 9:45 PM by พัชรพล ธรรมแสง


ต้อนรับ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม

posted Aug 24, 2020, 6:12 PM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31


กำหนดการสอบคัดเลือก และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

posted May 18, 2020, 9:44 PM by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   [ updated May 18, 2020, 9:49 PM ]

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้


อบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ปี 2562

posted May 13, 2020, 12:55 AM by กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบญเหลือวิทยานุสรณ์   [ updated May 13, 2020, 12:56 AM ]

ภาพที่ 1

                                        
ภาพที่ 2อบรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

posted May 13, 2020, 12:50 AM by กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

           งาน ICT จัดอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยมีเลขานุการของกลุ่มบริหารเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาากรจัดการข้อมูลในระบบออนไลน์

1-10 of 27