การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

posted Jun 10, 2019, 1:25 AM by ผู้ดูแลระบบ บุญเหลือวิทยานุสรณ์
      วันที่ 9 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

Comments