ครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

posted Jun 20, 2019, 12:38 AM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31
คณะครูและนักเรียน ร่วมกันบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 มีผู้บริจาคจำนวน 106 คน จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค 106 ยูนิต
Comments