กิจกรรมบริจาคโลหิต

posted Nov 5, 2018, 11:45 PM by พัชรพล ธรรมแสง
   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี

[ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม]
Comments