กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินปี 2561

posted Nov 18, 2018, 6:56 PM by พัชรพล ธรรมแสง
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ แข่งขันรายการกีฬาฟุตบอลธนาคารโรงเรียน
โดยธนาคารออมสิน ควบคุมทีมโดย ครูสุพจน์  กฤษสุวรรณ์
Comments