งานชุมนุมลูกเสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

posted Jun 20, 2019, 12:31 AM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31
    ตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ นำโดยคุณครูจักรกฤษณ์ เก่านาน และคุณครูสมกิจ ผดุงสุนทร  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

Comments