งานสัมพันธ์ชุมชนร่วมพิธีเปิดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา 2018

posted Nov 3, 2018, 2:14 AM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31
      งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ส่งครูและนักเรียนร่วมงานพิธีเปิดมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา 2018 โดยได้นำการแสดงชุด "เมืองหญิงกล้า" มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการเปิดงาน ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
Comments