พี่สภาประชาสัมพันธ์

posted Nov 11, 2018, 7:49 PM by โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31   [ updated Nov 11, 2018, 7:55 PM ]
คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมพี่สภาประชาสัมพันธ์ โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน ทุกวันพฤหัสบดี  ช่วงหลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง
Comments