พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

posted Dec 5, 2022, 5:41 AM by นางสาวชลดา ปิ่นวิเศษ

Comments