พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

posted Dec 5, 2022, 5:43 AM by นางสาวชลดา ปิ่นวิเศษ

Comments