ผอ.สพม.31 เยี่ยมโรงเรียน

posted May 15, 2019, 1:50 AM by พัชรพล ธรรมแสง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา


Comments