ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

posted Nov 3, 2018, 1:57 AM by พัชรพล ธรรมแสง   [ updated Nov 3, 2018, 1:58 AM ]
  ฝ่ายบริหารวิชาการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Comments