โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่3 ประจำปีการศึกษา 2565

posted Nov 4, 2022, 2:15 AM by พัชรพล ธรรมแสง   [ updated Nov 4, 2022, 2:21 AM ]
     วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โยมีนายจำนงค์ กันไชยสัก ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการดำเนินการประชุม


Comments