สัปดาห์สุขภาพจิต

posted Nov 14, 2018, 2:36 AM by พัชรพล ธรรมแสง
งานแนะแนว โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


https://sites.google.com/a/bunlua.ac.th/bunlua/rxb-raw-buy-helux-withya-nu-srn/_draft_post-2/1192E7DE-2B8C-48C0-9D5B-DC1C582054C9.jpeg
Comments