Recent site activity

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 edited Home
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 attached 34526802-3F1A-4C10-80A1-0E64BB474944.jpeg to Home
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 attached 6D4A0353-5966-4230-9127-AAB09AE3CF0E.jpeg to Home
Apr 14, 2021, 6:48 AM พัชรพล ธรรมแสง attached ประกาศแนวทางรับสมัคร-64-ตามมาตรการป้องกันโควิด.pdf to ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
Apr 14, 2021, 6:48 AM พัชรพล ธรรมแสง attached ประกาศการรับสมัคร-ม.1-4-2564.pdf to ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
Apr 14, 2021, 6:48 AM พัชรพล ธรรมแสง created ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
Apr 7, 2021, 7:45 AM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 attached 15C97B8C-74B5-48D4-A9A4-08D83006A219.jpeg to ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 13
Apr 7, 2021, 7:45 AM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 created ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 13
Apr 7, 2021, 12:42 AM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 attached 11EC83F5-5585-4755-AD90-B6885F36CBC2.jpeg to ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาเกาหลี)
Apr 7, 2021, 12:42 AM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 created ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาเกาหลี)
Apr 6, 2021, 10:00 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ.pdf to ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนกีฬา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Apr 6, 2021, 10:00 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนกีฬา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Mar 31, 2021, 6:23 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบห้องเรียนกีฬา ม.1.pdf to ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ(ห้องเรียนกีฬา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Mar 31, 2021, 6:23 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ(ห้องเรียนกีฬา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Mar 31, 2021, 2:01 AM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 created ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
Mar 29, 2021, 6:45 PM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 attached 5E630585-F92D-4F22-850D-9DB60D1CEE11.jpeg to ประกาศเลื่อนการดำเนินการคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศ (เกาหลี)
Mar 29, 2021, 6:45 PM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 created ประกาศเลื่อนการดำเนินการคัดเลือกครูสอนภาษาต่างประเทศ (เกาหลี)
Mar 29, 2021, 6:43 PM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 edited Home
Mar 29, 2021, 6:34 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ attached ประกาศรายชื่อม.3 เดิมที่ผ่านการคัดเลือก เข้า ม4.pdf to ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
Mar 29, 2021, 6:34 PM กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ created ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
Mar 18, 2021, 6:39 PM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 edited Home
Mar 18, 2021, 6:39 PM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 edited Home
Mar 18, 2021, 6:38 PM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 edited Home
Mar 18, 2021, 6:37 PM โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 attached 123.png to Home
Mar 18, 2021, 5:56 PM พัชรพล ธรรมแสง edited ประกาศ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ กีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

older | newer